Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek a www.rescuemodels.com webáruház használatához

Kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), amennyiben vásárlóként (továbbiakban: Megrendelő) a webáruházat igénybe kívánja venni!

A regisztrációs űrlap kitöltését követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy mind az ÁSZF-et, mind az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és annak pontjait magára nézve elfogadja. Rendszerünkben kizárólag az elfogadás tényét tartjuk nyilván. Az ÁSZF módosításáról cégünk (továbbiakban: Szolgáltató) a Megrendelőt a regisztráláskor megadott (és az „Adatok módosítása” menüpontban tetszőlegesen megváltoztatható) e-mailcímre küldött levélben tájékoztatja.

A mindenkori legfrissebb ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató letölthető PDF formátumban itt:

ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató letöltés (PDF)

A webáruház működésével kapcsolatosan weboldalunkon, valamint email címünkön feltett kérdés alapján tájékozódhat.

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződéses jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályok irányadóak:

• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

1.2. A jelen ÁSZF a webáruház felületén történő megjelenés napjától hatályos.

1.3. A weboldalon megjelenő anyagok tartalmát szerzői jog védi! Másolásuk, tárolásuk, más internetes oldalakon történő közzétételük, bármilyen formában történő felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet!

1.4. A weboldal a hét minden napján 0-24 óra között elérhető. Az weboldal szolgáltatója az elérhetőségre 99%-ot vállal. A tervezett leállásokról Megrendelőinket előre értesítjük.

2. Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által, a hazai és Európai Uniós törvényi szabályozásokkal összhangban meghatározott ÁSZF célja, hogy részletesen szabályozza a webáruház igénybevételével kapcsolatos feltételeket és a Szolgáltató-Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit.

3. Az ÁSZF nyelve

A szerződés nyelve: magyar.

4. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF kiterjed:

Minden olyan „elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire és a webáruház működése egészére. Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató az Internet sajátosságait figyelembe véve webáruházának szolgáltatásait területi korlátozás nélkül nyújtja. Kizárólag az Internetes oldalon keresztül leadott megrendeléseket fogad el.

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, azaz annak „közzétételétől” hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, azaz az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF a webáruház-szolgáltatás időtartamáig marad hatályban.

5. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.
A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztráltatja magát, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az erre megjelölt rubrikát bejelöli. A Szolgáltató a Megrendelőt az ÁSZF utolsó módosításának időpontjáról, minden webáruházba való belépését követően tájékoztatja. Megrendelőnek minden rendelés leadása előtt az ÁSZF-et el kell fogadnia!

6. Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között határozatlan időre jön létre:

6.1. A Szolgáltató:

Rácz Róbert e.v.
Székhely: 1124 Budapest, Kiss János altábornagy u. 55-59. II./58.
Nyilvántartási szám: 9235132582
Adószám: 69785573-1-43
Számlavezető bank: K&H Bank
Pénzforgalmi számla száma: 104021668154575554521009
Telefonszám: +36704097102
E-mail: shop@rescuemodels.com
Webáruház: www.rescuemodels.com

Szerződés nyelve: magyar

A kereskedelmi tevékenységet engedélyező hatóság: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat jegyzője
Vállalkozó nyilvántartásba vételi száma: 53682763
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: B/065/2019.
Statisztikai szám: 69785573-4791-231-01

6.1.1 A tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: EagleComp Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: EagleComp Kft.
Székhely: 1163 Budapest, Katóka u. 42.
Képviselője: Pinke Attila ügyvezető
Cégjegyzékszám: 0109178111
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12825185242
E-mail: info@eaglecomp.hu

6.2. A Megrendelő:

Az a természetes vagy jogi személy, aki azon célból regisztrálja magát az oldalon, hogy a webáruház által kínált árukat meg kívánja vásárolni. A továbbiakban, mint Megrendelő.

6.3. A Szállító:

Normál szállítás esetén: Magyar Állami Posta Zrt. (részletes információk: www.posta.hu)

6.4. Panaszfórumok

Fogyasztóvédelmi Hatóság: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Középmagyarországi Regionális Felügyelősége
Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 270
Tel.: (06 1) 450-2598
Fax: (06 1) 318-1639
Email: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

6.5. Békéltető testület

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Tel: (06 1) 488-2131
Fax: (06 1) 488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

6.6. Kereskedelmi hatóság:

Budapest Főváros XII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
Címe: 1126 Budapest, Hertelendy utca 13.
Tel: (06 1) 224 5900/5303 mellék
E-mail: igazgatas@hegyvidek.hu

7. A webáruház igénybevétele

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.

7.1. A Webáruházszolgáltatás területi hatálya:

Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató az Internet sajátosságait figyelembe véve webáruházának szolgáltatásait területi korlátozás nélkül nyújtja. Szolgáltató kizárólag az Internetes oldalon keresztül leadott megrendeléseket fogadja el.

7.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:

A webáruházat elsődlegesen viszonteladók vehetik igénybe, de tekintettel arra, hogy néhány régió esetén Szolgáltató nem rendelkezik viszonteladóval, a magánszemélyek vásárlását sem korlátozza.
A regisztrációkor szükséges kiválasztani, hogy a Megrendelő magánszemély vagy viszonteladó. Ennek függvényében kell kitölteni a regisztrációs űrlapot. A szükséges adatok a webáruház jobb oldalán lévő „Regisztráció” gomb lenyomását követően láthatók.

7.3. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, közvetlenül a www.rescuemodels.com weboldalon, és e-mailben.

Az e-mailben leadott megrendeléseket Szolgáltató a Megrendelő nevében feldolgozza, és online megrendelésként kezeli.

7.4. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk nettó vételára, amely tartalmazza a csomagolás díját, de nem tartalmazza pl. a kiszállítás díját.
(Amennyiben Szolgáltató egyes termékekre akciós árat vezet be, bizonyos kvóta felett kedvezményt ad, vagy elengedi a szállítási díjat, erről a tényről és ennek időtartamáról a Megrendelőt a webáruház felületén, esetlegesen e-mailben is tájékoztatja.)

A kiszállítás díját az alábbi táblázat tartalmazza:

Súly/Weight Europa/EuropeNem EU/Non EUMagyarország/Hungary
< 50g1900 Ft
6.50 $
5.85 €
5.30 £
2100 Ft
7.30 $
6.50 €
5.65 £
615 Ft
2.10 $
1.90 €
1.70 £
< 500g 2850 Ft
9.90 $
8.80 €
7.90 £
3150 Ft
10.9 $
9.70 €
8.70 £
850 Ft
3.00 $
2.60 €
2.35 £
< 2000g 6600 Ft
22.85 $
20.30 €
18.20 £
7900 Ft
28.30 $ 
24.30 €
21.80 £
1700 Ft
5.90 $
5.25 €
4.70 £
< 5000 g12900 Ft
44.60 $
39.70 €
35.60 £
18100 Ft
62.60 $ 
55.70 €
50 £
1850 Ft
6.40 $
5.70 €
5.10 £

Összsúly: termék súlya + csomagolás (200 gr)

7.5. Ha egy termék ára hibásan kerül feltüntetésre nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy fejlesztői hiba folytán megjelenő árak, akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket a hibás áron kiszállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget!

7.6. Az árucikkek mellett található fotók az adott terméket festetlen és összeszereletlen állapotban mutatják be. Az árucikkek festetlenül és összerakatlanul kerülnek becsomagolásra. Az ettől való esetleges eltérést az adott árucikknél jelezzük.

7.7. Azokhoz a termékekhez, amelyek összeszerelése nem egyértelmű, termékleírások és rajzok segítik a munkát. Ezek esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért sem, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira felhasználható-e.

A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e.

7.9. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

8. A szerződés

8.1 Általános jellemzők:

A szerződés a Webáruház felületén történő, regisztrációval jön létre.
A regisztráció a vásárlás feltétele. Megrendelés akkor jön létre, amikor Megrendelő megrendelését végső formájában jóváhagyja úgy, hogy azt Szolgáltató részére elküldi és Szolgáltató a megrendelés adatait a regisztráció vagy adatmódosítás során utolsónak megadott e-mail címre küldött levélben megerősítés céljából visszaigazolja. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a regisztráció adatai valódiságának ellenőrzése során hiányosságokat tapasztal, a megrendelést törölje, érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja.

8.2 Regisztráció:

A Megrendelő a regisztráció utáni visszaigazoló e-mailben egyeztetheti megadott adatait. Majd az ott megadott linkre kattintatással aktiválhatja azt. Ezek után jogosult rendelés leadására. A regisztráció során megadott adatokat Megrendelő az „Adatmódosítás” menüpont alatt szükség esetén módosíthatja. A módosítás lehetősége nem vonatkozik a felhasználónévre.

8.3. Rendelés menete:

Megrendelő bejelentkezése után, a teljes termékkínálatból szabadon válogathat, a termékeket pedig kosarába helyezheti. Bejelentkezni regisztrációjakor, vagy utolsó adatmódosításakor megadott felhasználói nevének és jelszavának megadásával tud.

A termékek a Webáruház fejlécében lévő menürendszer szerint vannak kategorizálva. Bármely menüpont aktiválását követően az adott kategóriához tartozó termékek jelennek meg a középső munkaterületen.
A munkaterületen mindig meghatározott számú termék jelenik meg az alapadatokkal. A további termékek a munkaterület alján található lapozó segítségével érhetők el. A bejelentkezett megrendelő minden terméknél látja az alapadatokat, esetleges kedvezményét és személyre szabott árát.
A termékképre való kattintással további információk jelennek meg az adott termékről. Mindkét helyen lehetőség van a termék kosárba helyezésére a „Kosárba teszem” gomb aktiválásával. A kosárba kerülő termék darabszáma alapértelmezésben egy, de ezt Megrendelő a gomb aktiválása előtt szabadon megváltoztathatja. A rendelt termék azonnal a kosárba kerül. A kosár mindenkori tartalma az oldal bal oldalán lévő „Kosár” gomb aktiválását követően érhető el. Egy-egy adott termék darabszáma a kosárban is módosítható, illetve a termék rendelése törölhető.

Miután minden termékünk súlyát lemértük, jól megközelítő pontossággal látható a rendelt csomag összsúlya, amely egyben a szállítási költség egyik tényezője is. (A másik ilyen tényező a szállítási ország.)

A rendelés az Internetes felületen kijelölt gombok egyikének (Megrendelés, PayPal) aktiválásával történik. Előtte ki kell választani a fizetés módját (Külföldről: banki átutalás és Paypalos fizetés.)
Ugyancsak belföldi lehetőség az átvételi ponton történő, személyes átvételi lehetőség is, amely viszont nem befolyásolja a meglévő fizetési módokat.

Megjegyzést lehet fűzni a rendeléshez és minden egyes alkalommal el kell fogadni a hatályos ÁSZF-et és Adatvédelmi tájékoztatót, amelyek utolsó módosításának dátumai is láthatók. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a Megrendelő visszaigazoló e-mailt kap a rendelés befogadásáról.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rendelés szerződés is egyben, amely fizetési kötelezettséggel jár.
Az áruház visszaigazoló rendszere automatizált, az e-mail azonnal elküldésre kerül.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő ajánlattételi kötelezettségei megszűnnek és a szerződési kötelezettségtől elállhat, amennyiben a visszaigazoló e-mail 48 órán belül nem érkezik meg. Érvényes ez abban az esetben is, ha az email ISP hibájából késik, vagy nem érkezik meg. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy e-mail cím változásait folyamatosan karbantartja és biztosítja, hogy a beérkező visszaigazoló e-mail fogadása zavartalan legyen (tárhely hiány vagy SPAM-ként kezelés elhárítása). Hibás e-mail címmel és az itt említett problémákkal kapcsolatos visszaigazolás elmaradása esetén Szolgáltatót felelősség nem terheli.

8.4. Megrendelés módosítása, törlése:

A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy rendelését módosítsa, amennyiben a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedést.

Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek rendelése visszavonására is, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja Megrendelő csomagját kézbesítésre. Megrendelő az átadás időpontjáról és a követési számról e-mailben értesül.

8.5. Megrendelések feldolgozása és teljesítés:

A megrendelések feldolgozása a visszaigazolástól számított max. 5 munkanapon belül történik meg. Alapesetben a Szolgáltató részteljesítést nem vállal, tehát Megrendelő részére a megrendelés összes tételét egyben szállíttatja ki. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az egy adott termékből megrendelt mennyiség nagyobb, mint a meglévő raktárkészlet. Ez esetben Szolgáltató haladéktalanul felveszi Megrendelővel a kapcsolatot és megírja milyen mennyiség áll azonnali rendelkezésre, illetve a hiányzó mennyiséget mennyi időn belül tudja legyártani vagy legyártatni. Amennyiben ez több, mint tíz munkanap vagy egyáltalán nem lehetséges, Megrendelőnek jogában áll elállni a megrendelés egészétől vagy raktárhiányos részétől. Elállás esetén Szolgáltató köteles Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése nem mentesíti Szolgáltatót szerződésszegése esetleges egyéb következményei alól. Megrendelő dönthet úgy is, hogy megvárja a teljes mennyiséget, vagy a raktáron lévő mennyiséget Szolgáltató teljesítse, a többit pedig gyártás után. Ez utóbbi esetben a második szállítás postaköltségét Szolgáltató átvállalja.

8.6. Fizetési feltételek:

Megrendelő a vásárolt áru ellenértékét átutalással a megrendelés leadásakor azonnal (Paypal – A fizetés menetéről részletesebb tájékoztatót a www.paypaleurope.com/magyar/ oldalon olvashat.), vagy annak elektronikus visszaigazolását követően (banki átutalás) teljesítheti.

Belföldi rendelés esetén lehetőség van a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben is teljesíteni. A Futárszolgálat a készpénz átvételéről bizonylatot ad. Ebben az esetben Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, adatait tiltólistára tegye, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse.

Sikertelen kézbesítés esetén a Futárszolgálat további egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

9.1. Az elállás joga:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet szabályozása értelmében 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül visszatéríti.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart!

A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette.

Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében sem, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

9.2. A Szolgáltató esetleges kára:

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 45/2014. (II26.) számú kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

9.3. Szavatosság:

A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159.§ szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató elsősorban kicseréli, ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

9.4. Panaszkezelés:

Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. pontjában felsorolt bármely elérhetőségén fogadja az esetleges panaszokat. Írásban jelzett panasz esetén, kérjük címként székhelyünket megadni.

Mindezeken túlmenően lehetőség van a webáruház „Kapcsolat” menüpontjában lévő űrlap kitöltésére és elküldésére is, melynek kezelése egyenértékű az e-mailben történő megkeresésekével. A beérkező panaszokat igyekszünk lehető legrövidebb idő alatt orvosolni, vagy további egyeztetés érdekében visszajelzést küldeni a panasztevőnek.

10. Adatvédelem, adatbiztonság

10.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

Az webáruház használata során Rácz Róbert e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a megrendelés kézbesítéséhez szükséges. (Futárszolgáltat, Magyar Posta)

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át az erre jogosult hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez a cookiek engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookiek használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban.

Cookiek tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.
A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookieban személyes adat nem kerül tárolásra.

A regisztráció során rögzített adatokat a Szolgáltató kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel.
A webáruházba történő regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége biztosított a kiküldött hírlevél alján, a webáruház „adatmódosítás” menüpontjában, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását elvégezheti a webáruház „Adatmódosítás” menüpontjában, de kérheti írásban az shop@rescuemodels.com e-mail címen.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. Ennek megfelelően a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére a Megrendelők előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban vagy online felületen történő egyszerű adatmódosítással visszavonhatja. Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondossággal törekszik arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Mivel azonban az Interneten keresztüli adatátvitel nagy része titkosítás nélküli, Szolgáltató erre garanciát nem tud vállalni.

Megrendelő a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et és benne az adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

11. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

12. A szerződés megszűnése

Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz és a Megrendelő Webáruház használati lehetőségét megszünteti.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja.

13. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.
A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton a jogvita elrendezése 30 naptári napon belül nem lehetséges, szerződő Felek a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.